Rechten

Auteursrecht geeft schrijvers en fotografen, maar ook tekstdichters en componisten, zeggenschap over wat er met hun werk gebeurt. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld verbieden dat iemand anders het werk misvormt of ongewenst in veelvoud dupliceert.

Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de producties, daarom is het belangrijk dat u uw productie correct en zorgvuldig regelt. Conform onze algemene voorwaarden vrijwaart u ons bij opdrachtverlening voor het dupliceren van audio en audio-visuele producties.

Voor meer informatie over reproductierechten verwijzen wij u naar de website van Buma Stemra. Ook kunt u op dezewebsite de juiste opgave formulieren downloaden voor deze producties.